Μέλλοντας Εξακολουθητικός — будущее несовершенное время (простое)

Μέλλοντας Εξακολουθητικός обозначает действие, которое предполагается совершать в течении какого-то периода в будущем. Образуется при помощи частицы θα и глагола в настоящем времени (Ενεστώτας).

θα χτίζω – я буду строить, θα χτίζομαι — я буду строиться

Ενεστώτας

Μέλλοντας Εξακολουθητικός

Ενεστώτας

Μέλλοντας Εξακολουθητικός

Лицо

Активная форма

Пассивная форма

Единственное число

1-е

χτίζω

θα χτίζω

χτίζομαι

θα χτίζομαι

2-е

χτίζεις

θα χτίζεις

χτίζεσαι

θα χτίζεσαι

3-е

χτίζει

θα χτίζει

χτίζεται

θα χτίζεται

Лицо

Множественное число

1-е

χτίζουμε

θα χτίζουμε

χτιζόμαστε

θα χτιζόμαστε

2-е

χτίζετε

θα χτίζετε

χτίζεστε

θα χτίζεστε

3-е

χτίζουν

θα χτίζουν

χτίζονται

θα χτίζονται

 

, , , , ,

Comments are closed.