Μέλλοντας Στιγμιαίος – будущее совершенное время (простое)

Μέλλοντας Στιγμιαίος обозначает действие, которое должно свершиться в будушем. Образуется при помощи частицы θα и глагольной основы аориста с окончаниями настоящего времени:

χτίζω [наст. время, актив. форма] > έχτισα[аорист] > θα χτίσω [будущее совр.]
χτίζομαι [наст. время, пассив. форма] > χτίστηκα [аорист] > θα χτιστώ[будущее совр.]

θα χτίσω — построю, θα χτιστώ — построюсь

Ενεστώτας

Μέλλοντας Στιγμιαίος

Ενεστώτας

Μέλλοντας Στιγμιαίος

Лицо

Активная форма

Пассивная форма

Единственное число

1-е

χτίζω

θα χτίσω

χτίζομαι

θα χτιστώ

2-е

χτίζεις

θα χτίσεις

χτίζεσαι

θα χτιστείς

3-е

χτίζει

θα χτίσει

χτίζεται

θα χτιστεί

Лицо

Множественное число

1-е

χτίζουμε

θα χτίσουμε

χτιζόμαστε

θα χτιστούμε

2-е

χτίζετε

θα χτίσετε

χτίζεστε

θα χτιστείτε

3-е

χτίζουν

θα χτίσουν

χτίζονται

θα χτιστούν

 

, , , , ,

Comments are closed.