Παρακείμενος — перфект

Παρακείμενος обозначает действие, которое является свершившимся фактом к настоящему моменту. Действие имеет непосредственную связь с настоящим.

Образуется при помощи вспомогательного глагола έχω в настоящем времени и инфинитивной формы глагола απαρέμφατο: έχω + χτίσει – я построил, έχω + χτιστεί – я построился.

При спряжении, по лицам и числам изменяется только вспомагательный глагол έχω:

Ενεστώτας

Παρακείμενος

Ενεστώτας

Παρακείμενος

Лицо

Активная форма

Пассивная форма

Единственное число

1-е

χτίζω

έχω χτίσει

χτίζομαι

έχω χτιστεί

2

χτίζεις

έχεις χτίσει

χτίζεσαι

έχεις χτιστεί

3-е

χτίζει

έχει χτίσει

χτίζεται

έχει χτιστεί

Лицо

Множественное число

1

χτίζουμε

έχουμε χτίσει

χτιζόμαστε

έχουμε χτιστεί

2-е

χτίζετε

έχετε χτίσει

χτίζεστε

έχετε χτιστεί

3-е

χτίζουν

έχουν(ε) χτίσει

χτίζονται

έχουν(ε) χτιστεί

 

, , , , , ,

Comments are closed.